I MERCOLEDI’ DI GARLENDA by GIRIBALDI

I MERCOLEDI’ DI GARLENDA by GIRIBALDI

MERCOLEDI 08/06/2022

DESCRIZIONE DELLA GARA

18 Buche Stableford

HCP Due Categorie

logo golf club GarlendaORARI
logo golf club GarlendaCLASSIFICA
logo golf club GarlendaPREMIATI
logo golf club GarlendaHANDICAP

by GIRIBALDI